POLBIT BARTOSZ POLENDER realizuje projekt pn. „Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji i automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT” realizowany jest w ramach działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem głównym przedsięwzięcia jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na europejskich rynkach. Projekt przyczyni się do zwiększenia innowacyjności oraz rozwoju zachodniopomorskiej gospodarki, jej unowocześnienia i poprawy. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej w postaci wdrożenia na rynek nowej usługi dostępu do platformy markgrade.com oferującej usługi brokerskie sprzętu IT oraz innowacyjnego systemu klasyfikacji urządzeń a także innowacji procesowej w postaci procesu świadczenia usługi, która wyróżniać będzie się rozwiązaniami algorytmicznymi . Realizacja projektu przyczyni się również do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Wartość projektu: 5 231 511,54 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 913 967,63 zł

 

www.mapadotacji.gov.pl